15628002

femes DD krim WATERMELON BOX

RM 195.00


https://shopee.com.my/femes-DD-krim-WATERMELON-(FREE-🎁-FOR-ABOVE-RM40-CHANCES-LUCKY-DRAW)-i.42246471.1328614158

THAILAND IMPORTED DD krim WATERMELON Rec PendAftArAn FDA Nombor 10-1-5878637. Rec PendAftArAn FDA Nombor 10-1-5878637. Rec PendAftArAn FDA Nombor 10-1-5878637. Net wt. 8ml Net wt. 8ml Net wt. 8ml KebAikAn: -DD krim wAter melon yAng terbAik perlindungAn kulit dengAn teknologi krim BB CC terbAru. -Krim AdAlAh Air minerAl ringAn untuk menyebArkAn dengAn mudAh sebAik sAhAjA iA digunAkAn. -TidAk berminyAk pAdA siAng hAri dengAn perlindungAn kAlis Air dAn boleh menghAlAng UVA dAn UVB. -CAmpurAn tembikAi yAng dApAt mengekAlkAn Air. PelembAp melindungi kulit dAripAdA kehilAngAn Air pAdA siAng hAri. -MengAndungi glutAthione untuk membAntu memutihkAn kulit AndA secArA semulAjAdi berwArnA merAh jAmbu. CArA PenggunAA: -SApukAn krim ke AtAs mukA dAn leher. -Perlu digunAkAn sebelum 15minit keluAr dAri rumAh.